POCZTA ARCHIWUM (poprzedni serwis WWW) 25 kwietnia 2014. imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
Aktualności
Oszczędzamy energię
Zastępca burmistrza Paweł Rędziak pokazuje materiały przygotowane do dyskusji podczas spotkania na Łotwie.

Zastępca burmistrza Paweł Rędziak przebywał w miejscowości Sigulda na Łotwie, 50 kilometrów od Rygi. Uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu pod hasłem „Od Estonii do Chorwacji, inteligentne środki oszczędzania energii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (INTENSE)”. 

 

       Podczas spotkania zastępca burmistrza Paweł Rędziak omawiał działania zmierzające do oszczędzania energii, współpracę z zakładami, Grupą Ożarów, firmą Mo-Bruk, która przygotowuje paliwo alternatywne do procesu spalania w elektrowni. - Przedstawiałem pomysł utworzenia zakładu biomasy, którym  zainteresowanych jest sześciu rolników – wyjaśnia Paweł Rędziak. - Mówiłem o pracach zmierzających do lokalizacji na terenie gminy siłowni wiatrowych, o naszych sztandarowych projektach, ocieplaniu budynków, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, o zainstalowanych na budynku zaplecza klubu sportowego pomp ciepła i instalacji kolektorów słonecznych. Te dwa źródła ciepła będą służyły do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej. Mówiłem o postępach związanych z budową kolektorów i gruntowego wymiennika ciepła na pływalni.   

 

         Międzynarodowy projekt INTENSE dofinansowywany jest przez Unię Europejską. Tym razem dyskusja odbywała się wokół dotychczas zrealizowanych zadań przez poszczególne państwa i samorządy. Uczestnicy spotkania mówili o harmonogramie najpilniejszych prac i promocji tego, co udało się już zrobić. Najpilniejszym celem są działania zmierzające do oszczędzania energii w ramach pakietu unijnego 3x20, czyli zmniejszania zużycia energii o 20 proc, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 20 proc. i zwiększenie udziału paliw alternatywnych w produkcji energii elektrycznej o 20 proc.

            

            W tym celu będą przygotowywane dokumenty pokazujące dobre przykłady w budownictwie, ciepłowniach, zakładach przemysłowych, energetyce. Powstaną poradniki, również przy współpracy z Polską, Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Utworzony zostanie nowy kierunek mówiący o oszczędzaniu energii.

« powrót